Trang chủAn Toàn Lao Động/Môi TrườngTuyển dụng HSE Junior Engineer tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn...

Tuyển dụng HSE Junior Engineer tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

Tuyển dụng HSE Junior Engineer tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

Thông tin

– Chức vụ: Nhân viên

– Kinh nghiệm: 0 – 1 năm kinh nghiệm

– Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

– Bằng cấp: Đại học trở lên

– Yêu cầu giới tính: Nam

– Số lượng tuyển dụng: 1 ứng viên

– Thời gian để thử việc: 2

– Ngành nghề:
An toàn lao động

– Lĩnh vực:
nhân viên an toàn lao động

Mô tả việc làm

• Establish safety, health and environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement.
Thiết lập các quy trình quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Implement and monitor project management and safety, health and environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirement.
Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.
• Conduct coordination for managing environmental aspect between related authorities.
Tiến hành phối hợp quản lý về môi trường giữa các bên liên quan.
• Collecting, monitoring and analyzing facility environmental performance data to anticipate potential problems and recommend solutions and/or prevention activities.
Thu thập, giám sát và phân tích dữ liệu hoạt động môi trường của cơ sở để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp và / hoặc các hoạt động phòng ngừa.
• Preparing and maintaining permits, facility reports and documentation for environmental requirements.
Chuẩn bị và theo dõi các loại giấy phép, báo cáo cơ sở và tài liệu cho các yêu cầu về môi trường.
• Conduct employee socialization and training for environmental, health and safety awareness and competency.
Thực hiện xã hội hóa và đào tạo nhân viên để nâng cao nhận thức và năng lực về môi trường, sức khỏe và an toàn.
• Implement and develop environment policy friendly such as management of waste, management of hazardous waste, etc.
Thực hiện và phát triển các chính sách thân thiện với môi trường như quản lý chất thải, quản lý chất thải nguy hại, v.v.
• Conduct KVPS’ Corporate Social Responsibility (CSR) program to local communities.
Tiến hành chương trình Trách nhiệm xã hội (CSR) của KVPS cho các cộng đồng địa phương.

Yêu cầu tuyển dụng

– Good orals and written in English and Vietnamese.
Sử dụng thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt trong giao tiếp và văn bản.
– College graduated or above (Major: Safety, Environmental, Science, Engineering, Construction or related fields).
Bằng cấp cao đẳng hoặc cao hơn (Chuyên ngành: An toàn, Môi trường, Khoa học, Kỹ thuật, Xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan).
– Ability to design and deliver training to all levels of an organization.
Khả năng xây dựng chương trình và đào tạo cho tất cả các cấp của một tổ chức.
– High-level communication and management skills.
Có Bằng cấp cao trong kỹ năng quản lý và giao tiếp.
– Ability to self-motivate and motivate staff.
Có khả năng tạo động lực và động viên nhân viên.
– Exceptional computer skills.
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo.
– Must demonstrate recent and in-depth expertise in infrastructure projects.
Có chuyên môn sâu rộng và được cập nhật trong các dự án cơ sở hạ tầng.

Quyền lợi công việc

Lương thưởng cạnh tranh thị trường lao động
Ăn ca và xe đưa đón
Nhà ở nhân viên khi nhà máy đi vào vận hành
Bảo hiểm theo luật

Hồ sơ bao gồm

Nộp CV ứng tuyển tiếng anh

Tuyển dụng HSE Junior Engineer tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE

HSE Junior Engineer

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KOMIPO VÂN PHONG POWER SERVICE
Ngày cập nhật:
21/10/2022

Tỉnh thành tuyển dụng:
Khánh Hòa

Quận huyện tuyển dụng:
Thị xã Ninh Hòa

Địa điểm tuyển dụng:
Khu Kinh Tế Vân Phong, Ninh Yển, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Mức lương: Từ 15.000.000 VNĐ

Thời hạn hồ sơ:
30/11/2022

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.khanhhoa.top – Xin cảm ơn!

RELATED ARTICLES