Tagsđào tạo

Tag: đào tạo

Quản Lý Cửa Hàng Biết Tiếng Hàn

Mô tả việc làm- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.- Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng.- Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa...