TagsNhân Sự

Tag: Nhân Sự

Trợ Lý Giám Đốc Khối Phát Triển & Quản Lý Nghỉ Dưỡng

Mô tả việc làm-      Quản lý các Hợp đồng Tư vấn Dịch vụ kỹ thuật, mua sắm cơ sở vật chất. Theo dõi và đảm bảo việc thanh toán theo đúng thời hạn quy định trong hợp đồng;-      Liên hệ và...

Nhân Viên Xử Lý Hàng Hóa

Mô tả việc làm- Lên xuống hàng hóa khi có xe tải vào kho để xuất/nhập hàng hàng- Phân loại hàng hóa tại lego hoặc theo giỏ/tuyến (Dựa trên mã có trên đơn hàng)- Phân loại và đóng bao...