Châu Hải Yến – Nhân viên IE

Trình độ học vấn: Đại Học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Trình độ tin học: Rất Tốt

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh

Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

chau hai yen 842d9e4c